شعر بارون میاد جرجر - آپارات

عرض آن 360 میباشد. کلیپ بسیار جالب و دیدنی بارون میاد جرجر رو پشت بوم هاجر (شرح عروسی هاجر با بیان کودک خوش صدا). ادامه توضیحات.
X
X
X