استراتژی اقیانوس آبی : از تئوری تا عمل - مرجع علوم مدیریت ایران

استراتژی اقیانوس آبی : از تئوری تا عمل | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله ، ... اقتصاد سازمان صنعتی (IO) اهمیت خاصی برای رقابت و نقش آن در موفقیت ...
X
X
X