استخدام شرکت ملی نفت ایران - نوشته های شخصی اسماعیل شریفی

نوشته های شخصی اسماعیل شریفی - استخدام شرکت ملی نفت ایران - خدایا ! ... در آزمون این دوره صنعت نفت گفت: در سال 88 به ازای هر صد نفر شاغل در صنعت نفت 93 مرد ...
X
X
X