مناقصه های ساختمان و ابنیه - آریاتندر

ساخت 3 ساختمان اداری در شهرهای رشت، آستانه و املش به متراژ هر کدام 300 مترمربع و مجموعا 900 مترمربع به انضمام محوطه سازی و حصارکشی. عنوان : مهلت ارسال: 1392-11- ...
X
X
X