شرکت فرش دارکوب امروز - وب سایت رسمی

لیست اجرت بافت انواع تابلو فرش،تابلو دارچوبک و فرش های زیر پایی .... و استفاده از عکس ها و تصاویر و نقشه های سایت منوط به کسب اجازه کتبی از شرکت می‌باشد.
 • ● آموزشگاه - Baghe Gereh | باغ گره
  • دارچوبک ، نخ و نقشه ... نخ و نقشه در طرح های مختلف ... از بین هزاران طرح های آماده در سایزهای مختلف طرح خود را انتخاب کرده ببافید و اثر هنری ماندگار از خود بجا بگذارید  ...
   www.baghegereh.com
 • ● دانسنتهای فرش دستباف(مقالات) - مجموع فرش بهشت
  • دستورالعمل صدور مجوز واحدهای تولید طرح و نقشه فرش دستباف ... ساروق نامی شناخته شدهدر بین مجموعه داران فرش و فروشنده های قالی در ایران و بازارهای خارجی است.
   www.arakcarpet.com
X
X
X