برای افزایش حقوق کارمندان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ::آنلاين - برای افزایش حقوق کارمندان؛ ... کمبود حقوق و دستمزد، وضعیت استخدام رسمی کارکنان و دیگر مشکلات ..... همکاران ما در استان‌های گلستان، مازندران، زنجان و مرکزی این رتبه‌ها را به دست آورند.
X
X
X