سامانه ثبت نام

توسط این سامانه شما می توانید نسبت به ثبت نام ، دریافت کارت ورود به جلسه و کارنامه ... آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان ( 93-92 ) - دوره ی راهنمایی.
X
X
X