راه اندازی سامانه فروش اقساطی اتما کارت - اتحادیه تعاونی های مصرف ...

سامانه فروش اقساطی اتماکارت در شهر تهران راه اندازی شد. این سامانه جهت رفاه حال فرهنگیان فرهیخته کشورمان آماده سازی شده و همزمان با آغاز سال تحصیلی ...
X
X
X