ایرلاین ها و هواپیماهای خطرناک ایران را بشناسید - عصر ایران

هنوز که هنوز است فراموش نکرده ام که چند سال قبل به دلیل نوشتن چند خط گزارش در خصوص تاخیر پروازهای هواپیمایی هما که اظهر من الشمس بوده و هست، از ...
X
X
X