هنرکده روبان صورتی - تالار گفتمان هنری - سرمه دوزی

دوزی برگ را آموزش دادیم و برجسته دوزی آن را به آموزش دیگری موکول کردیم . ... مربی توانای سرمه دوزی شیرین حسینی است که طی سالیان طراحی و دوخته شده است ... امروزه سرمه‌دوزی برای وسائلی مثل رومیزی، روتختی، سجاده، جانماز، جلد قرآن و ...
X
X
X