لیگ علمی پایا

مدیر علمی پژوهشی وفناوری سازمان بسیج دانش آموزی گفت : مرحله مقدماتی هفتمین دوره لیگ علمی بین المللی بسیج دانش آموزی (پایا) پنجشنبه 8 اسفند برگزار می شود.
X
X
X