ثبت نام اينترنتي آموزش های کوتاه مدت فرهنگیان (ضمن خدمت)

زیبا زارعی. با سلام چرا ضمن خدمت دبیران اموزشی اینقدر کمه؟در صورتیکه برای مشاوران و پرورشی و تربیت بدنی اینقدر زیاده؟ ما هر سال معلم نمونه رو فقط بخاطر ساعات ...
X
X
X