اشک مصنوعي برای خشکی چشم - تبیان

پلک پایین را به سمت پایین بکشید و واحد حاوی اشک مصنوعی را به صورت عمودی نگه داشته و قسمت پایین آن را فشار دهید تا یک قطره داخل چشم شما ...
X
X
X