• ارائه راهكارهاي طراحي اقليمي در نواحي گرم و مرطوب برمبناي معماري بو مي ...
  • مقاله ارائه راهكارهاي طراحي اقليمي در نواحي گرم و مرطوب برمبناي معماري بو مي منطقه ... مطالعه تمهيدات اقليمي معماران تواناي اين نواحي ميتواند ايده هاي مفيدي در راستاي خلق ...
   www.civilica.com
 • معماری نیوز - رتبه اول مسابقه طراحی معماری الگوی دانشکده های واحد علوم ...
  • ... طراحی معماری الگوی دانشکده های واحد علوم و تحقیقات در اقلیم گرم و مرطوب معرفی می ... ایده کلی طرح پیشنهادی، رسیدن به هسته ای معمارانه – سازه ای بود که با رویکردی  ...
   memarinews.com
 • پروفایل اتووود گروه معماری کانسپت - معماری etoood
  • با سلام ایده خوبیه سعی میکنم نفر اول بشم. .... رتبه اول مسابقه طراحی معماری الگوی دانشکده های واحد علوم و تحقیقات (اقلیم گرم و مرطوب) · رتبه اول مسابقه طراحی معماری ...
   www.etoood.com
 • memar+
  • برای آشنایی با نحوه ساختن این نوار و ویژگی های آن بهتر است آنرا با یک نوار استوانه ای مقایسه .... 10 Design Dalian Library 2 600x354 Dalian Library 10 Design.
   arash-arc.blogfa.com
 • مقالات ساختمان - شركت بهينه سازي مصرف سوخت
  • 611 KB, ندا رفيع زاده, معماري مدارس در اقليم گرم و مرطوب, 6 .... فرزاد اصلاني بوسجين, بررسي شيوه هاي موثر طراحي معماري پايدار در صرفه جويي و بهينه سازي .... امير حسين محمودي, مقايسه نسبي ايده هاي گوناگون بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان, 154.
   www.ifco.ir
 • Archive of SID
  • ﺧﻼﻗﻴﺖ. ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻮﺷﻬﺮ. 34- 17/. 17. ﺧﻼﻗﻴﺖ. ﻫﺎي ﻃ .... ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان در اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪوﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻼﻗﻴﺖ. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ...
   sid.ir
 • bakhsh 5
  • ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻡ ﻭ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺳﺎﺯﻩ ﺭﺍﻳﺞ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣ. ﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺶ. ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺑﺘﻦ ... ﺿﻮﺍﺑﻂ ،ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺳﺎﺯﻱ ﻃﺮﺡ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﺶ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ. ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ...
   www.nosazimadares.ir
 • اجرای فناوری نیک سیستم برای مساجد مدوالر محله در اقلیم گرم و خشک
  • حوزه راه، س اختمان و مس کن در طول دولت های نهم و دهم فراز و. نشیب های ..... مناطق سرد و گرم و خسک قابل طراحي است و. نمونه هایي از .... حوزه هاي راه و مسکن و تجاري سازي ایده هاي نو از. مهم ترین ..... از 8 دسیبل در شرایط مرطوب صداي چرخ را کمتر. مي کند و در ...
   www.bhrc.ac.ir
 • ● زلزله بوشهر خسارت جانی نداشت
X بستن تبلیغات