گنج یابی وکشف عتیقه ها - عتیقه

من موندم تو زمان های خیلی قدیم که این گنج ها رو دفن می کردند و همه استاد علایم شناسی و رمز گشایی بودن و می دونستند که علایم روی سنگ مثل شمشیر شیر شتر عقرب مار ...
 • ● ایران سرزمین تاریخی دفینه و آثارها - سنگ نگاره
  • ایران سرزمین تاریخی دفینه و آثارها - سنگ نگاره - شناخت علائم و اثار علوم ... هنر و نماد شناسی و فرهنگ باستان · آئین تدفین ادوار باستان · رمز گشایی خط و خط شناسی .... رشید و جنگجو می باشد پس با هم به تفسیر سنگ نگاره پی بردیم و رمز گشای کردیم. .... بز کوهی, سنگ نگاره, گنج, دفینه, طلسم, اثار, جوقان, جوغن, سنگ کاسه, اناهیتا.
   1irandafineh.blogfa.com
 • ● ایران سرزمین تاریخی دفینه و آثارها - آئین تدفین ادوار باستان
  • رمز گشایی خط و خط شناسی ... رایج در دفینه و علوم باستانی ایران , انواع قبر ها - سرداب های زیر زمینی - سنگ بنای ..... قسمت سنگ کاسه ای که در طرف سنگ قبر پهلوان دیده می شود و شما آن را با کلنگ ...... قسمت دوم:آشکار و شفاف سازی حقایق و رمز گشایی .
   1irandafineh.blogfa.com
 • ● ایران سرزمین تاریخی دفینه و آثارها - امور مربوط به علوم باستانی
  • رمز گشایی خط و خط شناسی ..... صد البته که در آن منطقه شما یک قبری خواهید داشت که این سنگ کاسه یا جوغان گویا ...... قسمت دوم:آشکار و شفاف سازی حقایق و رمز گشایی.
   1irandafineh.blogfa.com
X
X
X