برنامه بدنسازی (تمرین با وزنه) برای افزایش حجم و وزن - مجله علوم ورزشی

برنامه تمرینی حاضر برای افزایش حجم مناسب میباشد. طول مدت اجرای این برنامه 6 هفته میباشد که با توجه به شرایط ورزشکار میتواند تا 10 هفته هم به ...
  • ● خوش خبر ورزشی مرند
    • برای مثال، جو یک منبع غذایی سرشار از فیبر است که اشتهای شما را کنترل می کند و .... در چهارده سالگی تمرینات فشرده ای را زیر نظر « کرت مارنول » آقای اتریش آن زمان .... از تبریز، احمد عزت مدار در وزن ۵۶ کیلو از تبریز، توحید مقانلو در وزن ۶۰کیلو از ...
      khoshkhabar-sport-ma.blogfa.com
X
X
X