آموزش قیطان دوزی روی کوسن - بیتوته

5- قسمت هاي 3 گوش کار را هم زيگزاگ مي زنيم. 6- در نهايت چنين طرح و دوختي خواهيد داشت. 7- تار و پود پارچه را کنار زده منفذي به وجود آوريد. 8- سر قيطان را از منفذ عبور  ...
X
X
X