سندرم تخمدان پلی کیستیک - آزمایشگاه نیلو

شواهد سونوگرافی تخمدان پلی‌کیستیک افزایش حجم تخمدان به بیش از ۹ ..... سوال دیگری که داشتم در رابطه با طریقه مصرف این گیاه می باشد. ..... دستور پزشك متفورمين را قطع كردم و با گذشت 10 روز از قطع قرص دوفاستون پريود نشدم.
X
X
X