مرکز توانمند سازی و کارآفرینی زنان - معرفی مشاغل و کار

نازک دوز زنانه بچه گانه دوز پیراهن دوزمردانه و شومیزه زنانه بافندگی ملحفه دوزی پرده دوزی تولید رومیزی بافت های ترکیبی نبات پزی شیرینی پزی سنتی تهیه شکلات.
X
X
X