پایداری و کنترل پرواز,دکتر محمد هاشم صدرایی ,انتشارات آیندگان

پایداری و کنترل پرواز. ناشر : آیندگان نويسنده : دکتر محمد هاشم صدرایی مترجم : ندارد . ١٣٨٨, ويرايش اول, چاپ سوم شابك ... کتاب مرتبط. هیدرودینامیک · تجزیه و تحلیل ...
X
X
X