اردیبهشت 1385 - آموزش لغات تورکی آزربایجانی - Blogfa

1-از نظر جمله بندی یا نحو. 2-از نظر مورفولوژی یا شکل خارجی و پسوندها. 3-از نظر آوائی ...... ياريشماق: مسابقه دادن. ياريق: شكاف. ياريم آدا: شبه جزيره. يارين: صاباح، فردا.
X
X
X