1499213 آهنگ در بهاران خوش آمدی افتخاری - باباطاهر (دوبیتی‌ها)/خوشا آنانکه الله یارشان بی - ویکی‌نبشته - پرسیار