عکس: فرار از آمریکا‎

به دنبال سیاست های محدودیت ساز ترامپ برای مهاجران، برخی با پای پیاده و برخی با خودرو خود را به مرز کانادا و آمریکا می رسانند تا با عبور از مرز و رسیدن به کبک تقاضای پناهندگی کننند.
پربیننده‌ترین خبرهـا

آخرین خبرهـا